POWER OF
LEARNING
"พลังความรู้"
พลังแห่งความยั่งยืน
สร้าง "องค์ความรู้" และ "คนคุณภาพ" เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ข่าวและกิจกรรม
12 มิ.ย. 2561
มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้ ได้มอบหนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ ชุด “Science kids แก๊งค์ป่วน ก๊วนวิทย์” ให้แก่โรงเรียนประชารัฐ กลุ่ม ปตท. ระยะที่ 2 จำนวน 40 โรงเรียน โดยคุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการมูลนิธิ เป็นผู้มอบให้แก่ School Partner กลุ่ม ปตท. เป็นผู้รับมอบแทนโรงเรียนประชารัฐ โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิเป็นร่วมเป็นเกียรติในการมอบหนังสือครั้งนี้ด้วย
Content for class "calendar-box" Goes Here
โครงการ
เมื่อวันที่ 8 มกราคมที่ผ่านมา มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้ได้สนับสนุนกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน The White Room Charity ในการจัดกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อน้องขึ้น ณ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่น้อง ๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 120 คน